Skader på bilen i forbindelse med trafikuheld, tyveri, brand, hærværk og evt. stenslag dækkes som regel af en god forsikring.

Er uheldet ude, er det dog vigtigt, du noterer nummerpladen på modpartens bil, ser førerbevis eller anden form for identifikation og får navn på modpartens forsikringsselskab og evt. policenummer. Er der tale om en lovovertrædelse, eller er du og modparten uenige, så kontakt politiet.

Er der vidner til ulykken, tyveriet, hærværket mv. er det også vigtigt at få deres navne og kontaktoplysninger.

Hvis sagen ender som en retssag, hvor parterne afgiver modstridende oplysninger, og der ikke er vidner til forløbet, vil dommeren ofte dele ansvaret mellem parterne. Erstatningssagen afgøres herefter mellem forsikringsselskaberne. Det er ikke afgørende, at politiet har optaget rapport, men vidner kan evt. ændre dommernes afgørelse.

Er der ingen modpart eller vidner, kommer du og dit forsikringsselskab selv til at stå for regningen.

Anmeld herefter skaden til dit forsikringsselskab

Hav dit policenummer ved hånden, så går alting hurtigere. Anmeldelse kan ske på internettet eller ringes ind.

Ring herefter til os på telefon 32 58 72 73 – både for at aftale tid til reparation og for at sikre, at vi har en lånebil hjemme, når du indleverer bilen. Vi stiller en række biler til rådighed for vores forsikringskunder og forsøger altid at have en ledig bil til akutte situationer. Alligevel kan der være tidspunkter, hvor alle biler er ude at køre.

Er der tale om mindre skader, forsøger vi altid at udbedre dem midlertidigt, så det er forsvarligt at køre i bilen frem til du har en aftale med os.

Endelig hjælper vi dig med fototaksering eller kontakt til taksator.

Kør ikke forgæves

Vi har åbent i dag fra 08.00 - 16.30

Se alle åbningstider